Denis Redić
direktor, denis@astoria.hr

Voditelji odjela

Vibor Visković
dizajn studio, vibor@astoria.hr

Vedrana Legović
izdavaštvo, vedrana@astoria.hr

Jelena Petković
marketing i odnosi s javnošću, posebni projekti, jelena@astoria.hr